Der er råd

Rige danskere skjuler mellem 100 og 288 mia. kr. i skattely.

På globalt plan kan der være gemt op til 39.000 mia. kr., svarende til en tiendedel af de private formuer. Anvendes dette tal, så skønnes det at rige danskere kan have gemt et sted mellem 100 og 150 mia. kr. i skattely.

Et andet estimat er som er udregnet på basis af Swiss Leaks, viser at de rigeste 320 danske familier har skjult 60 milliarder kroner i skattely. En tredje måde at udregne beløbet på baserer sig på en undersøgelse af den finansielle nettoformue, hvor Gabriel Zuchman når frem til, at der er ca. 48.000 mia. kr. placeret i skattely.

Det svarer til gennemsnitlig 8 % af husholdningernes finansielle nettoformue, og omregnet til danske forhold, så betyder det at de rige danskere har gemt 288 mia. kr. i skattely. Vi kan af gode grunde ikke angive eksakte tal, netop fordi det foregår i det skjulte.

Men uanset hvilket tal som nærmer sig det rigtige, så er det enorme milliardformuer, som de rigeste har gemt for at undgå skatten til fælleskassen.

Det kan du læse i rapporten “Der er råd”.